تاییدیه پایان دوره آموزشی آقای یاسر رحیم زاده

 کواهینامه پایان دوره آموزشی آقای یاسر رحیم زاده در رشته فروشندگی حرفه ای طلا ، جواهر ، نقره و مسکوکات