کواهینامه پایان دوره آموزشی آقای سیاوش کبیریان

کواهینامه پایان دوره آموزشی آقای سیاوش کبیریان در رشته فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر