تاییدیه پایان دوره خانم پادینا شیخی نسب

 

کواهینامه پایان دوره آموزشی خانم پادینا شیخی نسب در رشته فروشندگی حرفه ای طلا ، جواهر ، نقره و مسکوکات

 


کواهینامه پایان دوره آموزشی خانم پادینا شیخی نسب در رشته طلا و جواهرسازی حرفه ای