تاییدیه پایان دوره آموزشی آقای بخشنده

 

کواهینامه پایان دوره آموزشی آقای محمدعلی بخشنده در رشته طلا و جواهرسازی حرفه ای


کواهینامه پایان دوره آموزشی آقای محمدعلی بخشنده در رشته فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر


کواهینامه پایان دوره آموزشی آقای محمدعلی بخشنده در رشته تعمیرکار فلزات قیمتی و جواهرآلات