تاییدیه پایان دوره آموزشی آقای زمانی

کواهینامه پایان دوره آموزشی آقای مهدی زمانی فروشانی در رشته فروشندگی حرفه ای طلا ، جواهر ، نقره و مسکوکات