تاییدیه پایان دوره آموزشی آقای حامد لطیفه

 

 کواهینامه پایان دوره آموزشی آقای حامد لطیفه در رشته فروشندگی حرفه ای طلا ، جواهر ، نقره و مسکوکات