تاییدیه پایان دوره آموزش حرفه ای طلا و جواهرسازی

گواهینامه پایان دوره آموزشی آقای محمد امین صالحی در رشته طلا و جواهرسازی حرفه ای