گواهی پایان دوره آموزشی آقای احمد جهان نژادیان

تاییدیه پایان دوره آموزشی آقای عبداله جهان نژادیان در رشته فروشندگی حرفه ای طلا ، جواهر ، نقره و مسکوکات