آزمون آنلاین فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر(مرحله اول)

فرصت آزمون به پایان رسیده است