“فرم ثبت نام آموزش حضوری”

لطفا برای ثبت نام حضوری در آموزشگاه های گروه آموزشی طلاکاران اطلاعات زیر را وارد نمایید

اطلاعات این فرم در دیپلم مهارتی شما درج خواهد شد ، و تمام مسئولیت صحت آنها با هنر جو خواهد بود .

شماره 10 رقمی کد ملی خود را بدون خط فاصله وارد نمایی

yyyy/mm/dd

قفط آقایان زیر 50 سال

انتخاب مسیر …

اسکن پشت و روی کارن روی یک کاغذ A4

مبلغ شهریه ها به تومان میباشد ... مبلغ شهریه ها در استانهای مختلف تفاوت دارد و بر اساس مصوبه سازمان فنی و حرفه ای کشور تعیین میگردد .

جهت ثکمیل ثبت نام واریز 30% مبلغ شهریه الزامی است ......واریز کارت به کارت : به شماره 5892101114707744 بنام سید شهاب کاظمی

کد روبرو را وارد نمایید

CAPTCHA
لطفا صبر کنید