لیست ابزارآلات و تجهیزات رشته طلا و جواهرسازی

ابزار مورد نیاز

ویژه هنرجویان

————————————————————————–

 
 
لیست ایزار  ویژه
لیست ابزار متوسط
لیست ابزار معمولی
شـــــــــــــــرح
شماره
۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال
چرخ نورد گیربکس دار
۱
 
۲۵۰۰۰۰۰ ریال
 
توپی دامله نورد
۲
۵۵۰۰۰۰۰ ریال
۳۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۵۰۰۰۰۰ ریال
فرز رومیزی
۳
 
 
۵۰۰۰۰ ریال
بوته گرافیتی ۵۰ گرمی
۴
 
 
۳۵۰۰۰۰ ریال
انبر بوته گیر
۵
۱۵۰۰۰۰ ریال
۱۵۰۰۰۰ ریال
 
بوته ذوب کفی
۶
۱۵۰۰۰۰ ریال
۱۵۰۰۰۰ ریال
 
دسته بوته گیر
۷
 
۲۵۰۰۰۰۰ ریال
 
ذوب گازی ۶۰۰۰
۸
۵۵۰۰۰۰ ریال
۵۵۰۰۰۰ ریال
۵۵۰۰۰۰ ریال
ریژه بزرگ
۹
 
۱۲۰۰۰۰۰ ریال
۱۲۰۰۰۰۰ ریال
دم بوری کامل
۱۰
۷۰۰۰۰۰۰ ریال
 
 
سری اسمیت جوش و ذوبکاری
۱۱
 
 
۳۵۰۰۰۰ ریال
مشعل ذوب
۱۲
۴۰۰۰۰۰ ریال
۴۰۰۰۰۰ ریال
۲۵۰۰۰۰ ریال
میل انگشتر
۱۳
۱۴۰۰۰۰ ریال
۱۴۰۰۰۰ ریال
۱۴۰۰۰۰ ریال
چکش سبک
۱۴
۹۰۰۰۰۰ ریال
۶۰۰۰۰۰ ریال
۴۵۰۰۰۰ ریال
دم پهن- دم مفتول – دم باریک
۱۵
۲۲۰۰۰۰ ریال
۲۲۰۰۰۰ ریال
۲۲۰۰۰۰ ریال
سوهانچه ۱۲ عددی
۱۶
۵۲۰۰۰۰ ریال
۳۳۰۰۰۰ ریال
۲۵۰۰۰۰ ریال
قیچی زرگری
۱۷
۵۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۰ ریال
چفت AA
۱۸
۲۵۰۰۰۰ ریال
۲۲۰۰۰۰ ریال
۱۲۰۰۰۰ ریال
تخته نسوز
۱۹
۱۲۰۰۰۰ ریال
۱۲۰۰۰۰ ریال
۱۲۰۰۰۰ ریال
انبر کار سر صاف
۲۰
۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۲۰۰۰۰۰ ریال
حدیده گرد
۲۱
۱۲۰۰۰ ریال
۱۲۰۰۰ ریال
 
سمباده ۴۰۰
۲۲
۳۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۰۰۰۰ ریال
مس مفتولی
۲۳
۴۰۰۰۰۰ ریال
۲۵۰۰۰۰ ریال
۲۵۰۰۰۰ ریال
کمان اره
۲۴
۱۸۰۰۰۰ ریال
۱۸۰۰۰۰ ریال
۹۰۰۰۰ ریال
تیغ اره
۲۵
۱۵۰۰۰۰ ریال
۱۵۰۰۰۰ ریال
۱۵۰۰۰۰ ریال
تنه کار
۲۶
۲۵۰۰۰۰ ریال
۲۵۰۰۰۰ ریال
۱۵۰۰۰۰ ریال
نشادر
۲۷
۴۴۷۴۲۰۰۰ ریال
۳۳۷۷۲۰۰۰ ریال
۲۰۱۵۰۰۰۰ ریال
 

 

 

تذکر : این قیمتها با توجه به نوسان قیمتها در بازار تعیین میگردد .